Πικρός Τραχανάς

Πιο πικρός και από την πικρή αλήθεια

Πικρότερος δε γίνεται